• membran, ısı yalıtımı, drenaj, bauder, green roof, regupol, titreşim yalıtımı

 • ses yalıtımı, drenaj levhası, pvc membran, katlar arası ses yalıtımı

 • phonestar, yeşil çatı, regufoam, impact sound, şap altı ses yalıtım

 • kök tutucu, sentetik membran, ses izolasyony sismil izolasyon, su izolasyonu

 • BAUDER İNTENSİF SİSTEMLER
  Bauder İntensif Sistemler

  Intensive Yeşil Çatı Sistemleri

  İntensive yeşil çatı sistemlerinde bitki örtüsü konusunda çok geniş bir seçenek söz konusu olduğundan, çatıların üzerine dilenirse çim serilip ve/veya ağaçlandırma yapılarak bir bahçe havası meydana getirilebilmektedir. Yeterli sulama ve besleme kriterleri yerine getirildikten sonra, yeşil çatı sistemlerinin üzerindeki bitki örtüsünün gelişimi, standart yer bahçelerinkinden farklı olmamaktadır. Yeşil örtünün planlanması ve bitki seçimi konusunda bilirkişilerden yardım alınması önerilmektedir.

  Bitki örtüsünün substrat kalınlığı konusunda seçim yaparken, kullanılacak bitkilerin boyu baz alınmalıdır. Basit bir hesapla toplam bitki boyunun yüzde onu kadar toprak kalınlığı yeterli görülmektedir. Hazır çim gibi örtücü bitkiler için 20 cm zemin kalınlığı uygundur.

  Yüksek yoğunluklu (intensive) yeşil çatı sistemlerinde suyu muhafaza etme özelliğine sahip bir su taşıyıcı katman kullanılsa da, bitkiler kuraklık dönemlerinde mutlaka düzenli olarak sulanmalıdırlar. Bahçeye gösterilen özen, bitkilerin gelişimiyle doğrudan orantılıdır. Düşük yoğunluklu (extensive) yeşil çatı sistemlerinde bakım gereksiniminin, yüksek yoğunluklu (intensive) sistemlere göre çok daha az olduğu unutulmamalıdır.

  Bu bölüme aynı şimdiki web sayfamızda olduğu gibi “Örnek Kesitler Butonu” gelmelidir. Bu sayfaya tıklandığında :

  İntensive Yeşil Çatı Sistemleri - Uygulama Örneği

  Bauder firmasının çok sayıda alternatif sistem çözümlerinin olması nedeniyle burada sadece üç adet kombinasyon örneği yer almaktadır. Söz konusu kombinasyonların tamamı DIN 18531 kriterlerini yerine getirmekle birlikte, güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım ömrü vaat etmektedir. Diğer alternatif çözümler için bizimle irtibata geçilerek, en uygun tercihin yapılabilmesi konusunda gerekli uzman görüşünün alınması tavsiye edilir.