• membran, ısı yalıtımı, drenaj, bauder, green roof, regupol, titreşim yalıtımı

 • ses yalıtımı, drenaj levhası, pvc membran, katlar arası ses yalıtımı

 • phonestar, yeşil çatı, regufoam, impact sound, şap altı ses yalıtım

 • kök tutucu, sentetik membran, ses izolasyony sismil izolasyon, su izolasyonu

 • RESTORASYONLARDA SU VE ISI YALITIMI
  Restorasyonlarda Su ve Isı Yalıtımı

  Restorasyon Çalışmaları için Faydalı Bilgiler

  Teras tipi düz çatı sistemleri günümüzde rüştünü ispatlamış durumdadır. Hatta yeni geliştirilen modern yalıtım teknolojilerinin kullanımı ile çatıların kullanım ömürleri çoğu zaman, yapının kendi ömründen daha uzun olmaktadır. Buna rağmen inşaat maliyetini düşürmek için çoğu kez yalıtım malzemesinden tasarruf edilmeye çalışıldığından, kısa – orta vadede daha büyük masraflara yol açılmaktadır.

  Zamanında yapılacak restorasyon çalışmaları, söz konusu hatayı telafi edebilmektedir. Bu sebepten yalıtım malzemesinden tasarruf etmek için aynı hataya iki kere düşülmemelidir.

   

  Tespit Çalışması

  Restorasyon çalışmaları için öncelikle mevcut çatının durumu ile ilgili olarak detaylı bir tespit
  yapılmalıdır. Bu tespit kapsamında çatının zemininden, en üst de bulunan su yalıtım katmanına kadar bir kontrol çalışması yürütülmelidir. Talebe göre su yalıtım katmanından ve ısı yalıtım plakasından bir parça alınarak, merkezi Almanya da bulunan laboratuarımızda incelenebilir.

  İlk olarak görsel bir kontrolün yapılması yeterlidir. Bu şekilde çatlaklar tespit edilerek, sızıntının oluşabileceği noktalar belirlenir. Daha sonra birleşim noktaları, kabarcıklar, pürüzler de gözden geçirilerek Bauder’in hiçbir noktanın atlanmaması için oluşturduğu formdaki maddeler dikkate alınır.

  Eğer görsel olarak çatıda bazı eksiklikler tespit edilirse, çatının belli noktalardan açılarak detaylı incelemeye tabi tutulması gerekmektedir. Öncelikli olarak bu kontrollerde ısı yalıtım katmanının nemli olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer bir buhar tutucu kullanılmadıysa, bunun da kayda geçirilmesi önemlidir.

  Restorasyon Seçenekleri

  Restorasyon çalışmasını doğrudan mevcut çatının üzerine yapmakta mümkündür. Eski çatının gerekli mukavemeti gösterdiği durumlarda, yeni kombinasyon doğrudan eski sistemin üzerine uygulanabilmektedir. Eski çatının işlevi böyle bir çalışmayı kaldırabilecek durumda değilse, önceki sistemin tamamen sökülüp, yeni çatı sisteminin yerleştirilmesi daha uygundur. Yenileme çalışmasının doğrudan mevcut çatının üzerine yapılması, birtakım avantajlar sunmaktadır:

  •     Eski çatının sökülmesinden ötürü doğacak zaman ve maliyet kaybı engellenir
  •     Eski çatının bertaraf edilmesine ilişkin sorunlar ortadan kalkar
  •     Eski sistemin buhar tutucu örtüsü, yeni sistemde de kullanılabilir.
  •     Mevcut ısı yalıtım plakaları, ek koruma sağlar

  Mevcut çatı üzerine yeni bir sistemin uygulanabilmesi için aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir:

  •    Mevcut çatıdaki şekil bozukluklarının ve kabarmaların giderilmesi gerekir
  •    Mevcut çatıdaki ısı yalıtım plakalarının kuru ve kullanılabilir nitelikte olması gerekir
  •    Eski çatı ile yeni yalıtım kombinasyonu arasına etkin bir ayırıcı örtü kullanılabilmelidir (teknik olarak gerekli ise – örneğin eski sistemdeki bitüm bazlı bir membran ile yeni sistemin plastik katkılı örtüsü doğrudan temas etmemelidir)