• membran, ısı yalıtımı, drenaj, bauder, green roof, regupol, titreşim yalıtımı

 • ses yalıtımı, drenaj levhası, pvc membran, katlar arası ses yalıtımı

 • phonestar, yeşil çatı, regufoam, impact sound, şap altı ses yalıtım

 • kök tutucu, sentetik membran, ses izolasyony sismil izolasyon, su izolasyonu

 • ÖRNEKLERLE HAVA DOĞUŞUMLU SES VE YALITIM ÇÖZÜMLERİ
  Örneklerle Hava Doğuşumlu Ses ve Yalıtım Çözümleri

   

  Hava doğuşumlu ses, hava vasıtasyıla duvar ve tavandan geçerek diğer odalara aktarılabilmektedir.

  Hava Doğuşumlu Ses Yalıtımı

  Bir yapı malzemesinin hava doğuşumlu ses yalıtım performansı, labaratuar ölçümlerine göre belirlenmektedir. Ölçümlerde kullanılan bir oktav filtresi yardımıyla 50-5000 Hz arasındaki ses ölçümleri norma göre hesaplanmakta ve ortak bir değere indirgenmektedir. Ölçü brimi olarak kullanılan R harfinin devamında yer alan tanımlama, belirtilen değerin hangi koşulları kapsadığını vurgulamaktadır.

  Ölçü Birimi Tanımlamaları:

  Hava Doğuşumlu Ses

  R     Labaratuar ölçümleri, frekansa bağlı
  R´    Örnek yapı ölçümleri, frekansa bağlı
  Rw    Labaratuar ölçümleri, kabul edilen ses değeri
  R´w     Örnek yapı ölçümleri, kabul edilen ses değeri
  R´w,R    Örnek yapı ölçümleri, kabul edilen hesaplanmış ses
             değeri
  Rw,P    Rw,R değerinin bulumasına yardımcı kabul edilen kontrol
              değeri
  Rw,R    Raporlama için kabul edilen hesaplama
      (Rw,R=Rw,P–2 dB)
  ?Rw     Hava doğuşumlu seste sağlanan iyileştirme değeri
  Hava doğuşumlu ses seviyesinin belirlenmesinde 2 ölçü çok önemlidir.

  Ses seviyesinde 10 dB fark, insan kulağı için sesin yarılandığı veya ikiye katlandığı algısını oluşturmaktadır. Tek başına sadece 15 mm kalınlığındaki Wolf ses yalıtım plakasının ses yalıtım performansı Rw=36 dB olarak ölçülmüştür.
  Yapının kendisinde yapılan ölçümlere ilişkin R´w değeri, dolaylı ses aktarımını da kapsamaktadır. Bu ölçüm labaratuarlarda veya örnek yapılarda gerçekleşmektedir.

  Hava Doğuşumlu Seste İyileştirme

  Zeminde, duvarda veya tavanda yapılacak bir iyileştirme ile yapının ses yalıtım performansı arttırılabilmektedir. Yapıda müdahale öncesi ses yalıtım performansı ile, ses yalıtımının yapılması sonrasındaki ölçüm değeri karşılaştırılarak, iki değer arasındaki fark iyileştirme olarak kabul edilir:

  ?Rw = Rw(önce) – Rw(sonra)

  Mevcut duvarın veya zeminin hava doğuşumlu ses yalıtım performansı ne kadar iyise, ilave ses yalıtım ihtiyacı için tercih edilecek ürünler biraz daha zayıf olabilmektedir. Duvar veya zeminin ses yalıtımı yetersizse, daha yüksek performans gösterebilen PhoneStar ses yalıtım plakaları gibi ürünler tercih edilmelidir.  

  Örnek:
  5. Bölümde yer alan duvar tipine, WSHB 1.2‘ye bakınız.

  Önce:
  R´w,R=45 dB  yalıtım performansına sahip bir bölme duvar.

  Uygulama
  Mevcut bölme duvarın üzerine sadece 15 mm kalınlığında bir ses yalıtım plakası yerleştirilerek üzeri tek kat alçıpanla kapatılır. 

  Sonra:
  Hava doğuşumlu ses yalıtım performansı, PhoneStar ses yalıtım plakalarının kullanılmasıyla R´w,R=45 dB‘den R´w,R=57 dB‘ye yükseltilmiş olur. Yani hava doğuşumlu seste ?Rw,R=12 dB iyileştirme sağlandığından, sesin %60 oranında azaltıldığından söz edilebilir.

  Labaratuarda belirlenen Rw değeri, yapı elemanının ses yalıtım potansyelini ortaya çıkarmaktadır. Bu değer ne kadar yüksek çıkarsa, ses yalıtım performansı o kadar yüksek olur.