• membran, ısı yalıtımı, drenaj, bauder, green roof, regupol, titreşim yalıtımı

 • ses yalıtımı, drenaj levhası, pvc membran, katlar arası ses yalıtımı

 • phonestar, yeşil çatı, regufoam, impact sound, şap altı ses yalıtım

 • kök tutucu, sentetik membran, ses izolasyony sismil izolasyon, su izolasyonu

 • ÖRNEKLERLE DARBE KAYNAKLI SES VE YALITIM ÇÖZÜMLERİ
  Örneklerle Darbe Kaynaklı Ses ve Yalıtım Çözümleri

  Darbe kaynaklı sesler, katı maddelerin duvar veya zemin gibi yapı elemanına çarpması neticesinde oluşmaktadırlar. Bunun neticesinde meydana gelen vibrasyon, hava doğuşumlu ses olarak alt kata geçiş yapabileceği gibi, vibrasyonu duvarlar ve zemin vasıtasıyla yapının tamamına yayabilmektedirler.

  Darbe Kaynaklı Ses Ölçümü

  Belli standartlara sahip bir darbe mekanizmasıyla bir odanın zemininde meydana getirilen darbe kaynaklı ses, alt kattan ölçülerek kayıt altına alınmaktadır.

  Darbe Kaynaklı Ses Yalıtımı

  Darbe kaynaklı sesin ölçümü için iki aşamalı bir çalışma yürütülmektedir. İlk ölçüm, çıplak döşeme üzerinde oluşturulan standartlara bağlı titreşimin, bir alt katta hava doğuşumlu ses olarak ölçülmesiyle tamamlanmaktadır. Söz konusu ses (100 - 5000 Hz) farklı frekanslarında ölçülerek ortak bir değere indirgenir ve „L´n,w,R“ cinsinden raporlanır.  
  İkinci aşamada söz konusu ölçüm tekrarlanır fakat bu sefer döşemenin üzeri PhoneStar gibi bir yalıtım malzemesi ile kaplanarak, iki ses değeri arasındaki fark ortaya çıkarılır. İki değer arasındaki fark ne kadar büyükse, yalıtım performansı o denli iyi olarak kabul edilir.

  Ölçü Birimi Tanımlamaları:

      Darbe Kaynaklı Ses

  Ln      Frekansa bağlı, normlara uygun olarak ölçülen, dolaylı aktarımın dahil edilmediği 
                darbe kaynaklı ses seviyesi
  L´n      Frekansa bağlı, normlara uygun olarak ölçülen, dolaylı aktarımın dahil edildiği darbe
                kaynaklı ses seviyesi
  Ln,w      Frekanstan bağımsız, tek değere indirgenmiş darbe kaynaklı ses seviyesi
  L´n,w       Frekanstan bağımsız, dolaylı aktarımın dahil edildiği darbe kaynaklı ses seviyesi
  L´n,w,R  Dolaylı aktarımın dahil edildiği, normlara uygun olarak ölçülüp değerlendirilen darbe 
                kaynaklı ses seviyesi
  ?Ln,w,R     Darbe kaynaklı seste sağlanan iyileştirme

  Örnek:
  4. bölümde yer alan BM 1.2 TRI sistemine bakınız.

  Önce:
  Mevcut döşeme L´n,w,R=73 dB ses geçişine müsade etmektedir.

  Uygulama:
  Mevcut döşemenin üzerine sadece 15 mm kalınlığındaki PhoneStar ses yalıtım plakaları şaşırtmalı bir şekilde yerleştirilerek üzerine parke döşenmektedir. Her iki katmanında yüzer olması veya zemine yapışık olması önemlidir.

  Sonra:
  Çıplak döşeme  L’n,w,R=73 dB ses geçişine müsade ediyorken, zemine PhoneStar TRI uygulanması durumunda sadece L’n,w,R=51 dB ses geçişi söz konusu olacaktır.

  Böylelikle darbe kaynaklı seste  ?Lw,R=22 dB gibi çok yüksek bir iyileştirme performansı ortaya çıkmaktadır. 22 dB sesin takriben %80 oranında azaltılması anlamını taşır.